karenleathergroup

چرم شترمرغ

بر روی بخش اعظمی از مرکز یک تخته پوست شترمرغ و حواشی برش خورده آن، اثر رستنگاه پرها به صورت مشخص به صورت سوراخ های یکدست و منظمی دیده می­شود که رخ چرم حاصله و محصول نهایی را به صورت طبیعی بسیار زیبا می­کند. معمولا پس از کشتار پرنده پس از برش و پوست کنی، […]

سوالی ندارید؟